A DKKSE adatkezelési, adatvédelmi tájékoztatója

 

A Dömsödi Kajak- Kenu Sportegyesület (továbbiakban: DKKSE) www.dkkse.hu weboldal (a továbbiakban: Honlap) üzemeltetése során a Honlapra látogatók (a továbbiakban: Érintettek) adatait kezeli.

Az adatok kezelésével összefüggésben a DKKSE ezúton tájékoztatja az Érintetteket a Honlapon általa kezelt személyes adatokról, a személyes adatok kezelése körében követett elveiről és gyakorlatáról, valamint az érintettek jogai gyakorlásának módjáról és lehetőségeiről. Az Érintett hozzájárulásával elfogadja az Adatvédelmi Tájékoztatóban foglaltakat, és hozzájárul az alábbiakban meghatározott adatkezelésekhez.

 

Adatkezelés célja

A DKKSE az adatgyűjtést, és adatkezelést a Honlap működésének ellenőrzése céljából, valamint statisztikai célból végez. A DKKSE az Érintettek adatait célhoz kötötten, kizárólag a fent meghatározott célok érdekében kezeli és tárolja. Az automatikusan rögzítésre kerülő adatok célja statisztikakészítés, az informatikai rendszer technikai fejlesztése. Ezen adatokhoz a Honlap működésért felelő személyek jogosultak hozzáférni. A DKKSE az adatokat a fent meghatározott céloktól eltérő célokra nem használja, illetve nem használhatja fel. Ezen adatok harmadik személynek vagy hatóságok számára történő kiadása - hacsak törvény ettől eltérően nem rendelkezik kötelező erővel – az Érintett előzetes, kifejezett hozzájárulása esetén lehetséges. Minden olyan esetben, ha az adatokat a DKKSE az eredeti adatfelvétel céljától eltérő célra kívánja felhasználni, erről az Érintettet tájékoztatja, és ehhez előzetes, kifejezett hozzájárulását megszerzi, illetőleg lehetőséget biztosít számára, hogy a felhasználást megtiltsa.

 

Az adatkezelés jogalapja

Érintett önkéntes hozzájárulása

 

Technikai adatok

Az Érintett bejelentkező számítógépének azon adatai, melyek a szolgáltatás igénybe vétele során generálódnak és melyeket a DKKSE rendszere a technikai folyamatok automatikus eredményeként rögzít. Ezek különösen a látogatás dátuma és időpontja, az Érintett számítógépének IP címe, böngészőjének típusa, a megtekintett weboldal címe. Az automatikusan rögzítésre kerülő adatokat a rendszer az Érintett külön nyilatkozata vagy cselekménye nélkül a belépéskor, illetve kilépéskor automatikusan naplózza. Ezen adatok egyéb személyes felhasználói adatokkal - törvény által kötelezővé tett esetek kivételével - össze nem kapcsolhatók. Az adatokhoz kizárólag a Honlap üzemeltetésért felelős személyek férnek hozzá. A DKKSE rendszere az Érintettek aktivitásáról adatokat gyűjthet, melyek nem kapcsolhatóak össze az Érintett személyes adataival, illetve a DKKSE-vel történő kapcsolatfelvételekor megadott egyéb adatokkal, sem más honlapok vagy szolgáltatások igénybevételekor keletkező adatokkal. A Honlap HTML kódja a DKKSE-től független, külső szerverről érkező és külső szerverre mutató hivatkozásokat tartalmazhat. E hivatkozások szolgáltatói az ő szerverükre történő közvetlen kapcsolódás miatt felhasználói adatokat képesek gyűjteni.

A teljesebb felhasználói élmény miatt hozzáadott/integrált közösségi média funkciók (Facebook), által kezelt adatok felhasználásáról az adatkezelők tudnak részletes felvilágosítást nyújtani az Érintett részére. Elérhetőségük: https://www.facebook.com/privacy

Külső szerverek segítik a Honlap látogatottsági és egyéb web analitikai adatainak független mérését és auditálását (Google Analytics). A mérési adatok kezeléséről az adatkezelők tudnak részletes felvilágosítást nyújtani az Érintett részére. Elérhetőségük: www.google.com/analytics/

 

Cookie-k

A DKKSE weboldala a testre szabott kiszolgálás érdekében a látogatók számítógépén kis adatcsomagot, ún. cookie-t tárol el, és olvas vissza. A cookie (magyarul süti) egy kisméretű egyedi szöveges információs fájl, amely akkor kerül a számítógépre, amikor Ön egy webhelyet, látogat meg. A sütik számtalan funkcióval rendelkeznek. A DKKSE weboldala által használt cookie-k, biztosítják az oldal helyes megjelenését, biztosítják a gyors oldalbetöltést, statisztikai információt gyűjtenek. A DKKSE weboldala, az első megtekintés alkalmával helyez el cookie-kat a számítógépén, amelyek segítségével a látogatás időpontjáról, a megtekintett oldalról, és az oldalon eltöltött időről ad információt, amiket statisztikai célból gyűjtünk. Ezen cookie-k, semmilyen személyes adatot nem tárolnak, személyes adatokat nem olvasnak, és személyes adat nem küldenek, személyek beazonosítására nem képesek, érvényességük változó, érvényességi idejük lejárta után automatikusan törlődnek. 

Érintett bármikor (akár a lejárati idő előtt is!) törölheti ezen tárolt cookie-kat, az általa használt böngésző beállításaiban. Amennyiben nem szeretné hogy a számítógépe cookie-kat fogadjon, és tároljon, úgy a számítógépen használt böngészőprogram beállításaiban letilthatja a cookie-k fogadását, eben az esetben a számítógépe nem fogad, és nem tárol cookie-kat.

 

Az adatkezelés időtartama

A statisztikai, és web analitikai okokból beolvasott, és naplózott adatokat a rendszer – az utolsó látogatás dátumának kivételével, amelyet automatikusan felülír – a naplózás időpontjától számított 6 hónapig tárolja.

 

Az adatokat megismerő személyek köre, adattovábbítás, adatfeldolgozás

Azon adatokat, melyek a DKKSE adatbázisába kerülnek, az internetes oldalak működtetését ellátó munkatársak jogosultak megismerni.

 

Érintettek jogai és jogérvényesítési lehetőségei

  • Tájékoztatáshoz való jog
  • Hozzáféréshez való jog
  • Helyesbítéshez való jog
  • Törléshez való jog
  • Az Érintett bármikor jogosult az adatainak törlését kérni.
  • Az adathordozhatósághoz való jog
  • Tiltakozáshoz való jog

 

 

Az Érintett adatvédelmi panasz esetén a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz (1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c.; www.naih.hu ) fordulhat, vagy a Bíróság előtt érvényesítheti jogait.

 

Egyéb rendelkezések


DKKSE fenntartja a jogot, hogy jelen Adatvédelmi Tájékoztatót az Érintettek Honlap felületén keresztül történő előzetes értesítése mellett egyoldalúan módosítsa.

 

Jelen Adatvédelmi Tájékoztató hatályba lépésének ideje: 2018.05.24.

 

 


>>>Személyes adatokkal kapcsolatos adatkezelési tájékoztató<<<