Jogi nyilatkozat

Azzal, hogy belép a honlapunk bármely oldalára, elfogadja az alábbi feltételeket, még abban az esetben is, ha nem regisztrált felhasználója a Dömsödi Kajak- Kenu Sportegyesület (továbbiakban DKKSE) honlapjának.

A honlapon található tartalom, részben vagy egészében a DKKSE szellemi tulajdona.

Az DKKSE fenntart minden, a lap bármely részének bármilyen módszerrel, technikával történő másolásával és terjesztésével kapcsolatos jogot. A laphoz tartozó oldalak tartalmát és kialakítását nemzetközi és magyar törvények védik.

A DKKSE előzetes írásos hozzájárulása nélkül tilos a lap egészének vagy részeinek (szöveg, grafika, fotó, audio- vagy videoanyag, adatszerkezet, struktúra, eljárás, program stb.) feldolgozása és értékesítése. A lap tartalmának egyes részeit – kizárólag saját felhasználás céljából – merevlemezére mentheti vagy kinyomtathatja, de ebben az esetben sem jogosult a lap így többszörözött részének további felhasználására, terjesztésére, adatbázisban történő tárolására, letölthetővé tételére, kereskedelmi forgalomba hozatalára.

A DKKSE oldalai teljes egészében szerzői jogvédelem alatt állnak, azokból bármely részt kivágni, a kivágott, vagy megcsonkított részt nyilvánossághoz bármely módon újraközvetíteni tilos. Tilos továbbá előzetes írásbeli engedély nélkül a lap tartalmát tükrözni, azaz technikai művelet segítségével nyilvánossághoz újraközvetíteni, még változatlan formában is.

A jogosulatlan felhasználás büntető- és polgári jogi következményeket von maga után. A DKKSE követelheti a jogsértés abbahagyását és kárának megtérítését.

A laptól értesüléseket átvenni csak a lapra való hivatkozással lehet, azzal a feltétellel, hogy az átvevő
1, nem módosítja az eredeti információt,
2, a lapra utaló egyértelmű hivatkozást minden közlésnél feltünteti.

A DKKSE pontos és hiteles információk közlésére törekszik, de a tájékoztatásból fakadó esetleges károkért felelősséget nem vállal.